Эталон - онлайн окуу платформасы

Биз менен ЖРТдан 200+ балл алуу мүмкүнчүлүгүң бар!

Бул “Эталон” платформасында жыйынтыктарыңызды эң мыкты анализ үстүндө көрө аласыздар.
“Кайсы теманы канча пайыз билем” – деген суроого жана биздин курсту окуп бүтүргөн сон канча балл кошконуңузду биле аласыз!!!

Видеосабактар профессионалдуу денгээлде тартылган

Кыргызстан мындай сапаттагы сабактарды коро элек!

Алтын сертификат

Жыл сайын алтын сертификат ээлерин чыгаргна агайлардын сабагы. Сиз учун бул кепилдик болуп бере алат!

ЖРТга тиешелуу баардык тема камтылган

Мыктылардын курсунда башка курстарга муктаж болбойсуздар

Биздин курстар

Бул "Эталон" курсунун платформасында жыйынтыктарынызды эн мыкты анализ устунде кере аласынар.

"Кайсы теманы канча пайыз билем" деген суроого жана биздин курсту окуп бутурген сон канча балл кошконунузду биле аласыз!!!

Ийгиликтүү окуучуларыбыздын пикирлери

Жаңылыктар

Биздин өнөктөштөр

Subscribe Newsletters

Enter your email address to register to our newsletter