1-сабакты бышыктоо тести

Суроолордун саны: 7

Берилген убакыт: 14 мүнөт