Эталон - онлайн окуу платформасы

Биз менен ЖРТдан 200+ балл алуу мүмкүнчүлүгүң бар!

Бул “Эталон” платформасында жыйынтыктарыңызды эң мыкты анализ үстүндө көрө аласыздар.
“Кайсы теманы канча пайыз билем?” – деген суроого жана биздин курсту окуп бүтүргөн соң канча балл кошконуңузду биле аласыз!!!

Видеосабактар профессионалдуу деңгээлде тартылган

Кыргызстан мындай сапаттагы сабактарды көрө элек!

Алтын сертификат

Жыл сайын Алтын сертификат ээлерин чыгарган агайлардын сабагы. Сиз үчүн бул кепилдик болуп бере алат!

ЖРТга тиешелуу баардык тема камтылган

Мыктылардын курсунда башка курстарга муктаж болбойсуздар! 

Биздин курстар

Бул "Эталон" курсунун платформасында жыйынтыктарыңызды эң мыкты анализ үстүндө көрө аласыздар.

"Кайсы теманы канча пайыз билем?" деген суроого жана биздин курсту окуп бүтүргөн соң канча балл кошконуңузду биле аласыз!!!

Ийгиликтүү окуучуларыбыздын пикирлери